Eesti piimatooted

«Lapsed joovad piima,sa oled terve! « Projekti tüüp: tunnetuslik, uurimuslik — loov;Projekti kestus: lühiajaline;  Osalejad: õpetajad, rühma „Maasikas“ lapsed ja lapsevanemad.Lapsed vanuses: 5-6 aastat. PROJEKTI EESMÄRK: Rikastada laste teadmisi piima ja piimatoodete kohta, mis on väärtuslikud ja kasulikud lapse kehakasvu […]

Читать далее →

Молочные продукты Эстонии

«Пейте дети молоко, будете здоровы!» Тип проекта: познавательный, исследовательски – творческий; Продолжительность проекта: краткосрочный; Участники: учителя, дети группы «Земляничка» и родители. Возраст детей: 5-6 лет. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Обогатить знания детей о молоке и молочных продуктах, как о ценных и полезных […]

Читать далее →

Rahvusvaheline tervisepäev

Alates 1948. aastast tähistatakse 7. aprillil rahvusvahelist tervisepäeva. Igal aastal on eesmärk olnud teadvustada konkreetset terviseteemat, et tuua esile Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) prioriteetne valdkond. Selle aasta rahvusvahelisel tervisepäeval pöörab WHO erilist tähelepanu sellele,  et luua õiglasem ja tervislikum maailm. […]

Читать далее →

Всемирный день здоровья

Начиная с 1948 года всемирный день здоровья отмечают 7 апреля. Каждый год посвящен какой-либо конкретной теме, освещающей одну из приоритетных областей деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этом году во Всемирный день здоровья ВОЗ уделяет особое внимание созданию более справедливого […]

Читать далее →